Kiedy należy zatrudnić zawodowego korektora tekstów?

Słowo pisane pozostaje jednym z najpopularniejszych kanałów utrwalania wiedzy i nic nie wróży znaczącej odmiany w najbliższym stuleciu. Przy pomocy języka pisanego porozumiewamy się z bliskimi i znajomymi na portalach społecznościowych, tworzymy listy rzeczy do zrobienia, utrwalamy wiadomości z zajęć, uzupełniamy formularze, co zapewnia sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Najczęściej poprawność tekstu, gramatyczna lub stylistyczna, nie ma istotnego wpływu na poziom jego użyteczności, ale czasem zdarza się przeciwnie. Szczególnie ma to miejsce w przypadkach sporządzania listów motywacyjnych i Curriculum Vitae albo pism urzędowych, a zatem wniosków adresowanych do ludzi nam nieznanych i zatrudnionych przez instytucje, od których zamierzamy coś uzyskać. Błędy w tego typu podaniu potrafią działać ujemnie na odczucia czytającego i tok całej sprawy, której dotyczy źle napisany tekst. Stąd też trzeba przygotowywać takie podania w stosownych programach do edycji tekstów, które pozwolą nam wystrzec się chociaż części pomyłek, albo dać je komuś zaufanemu do przeczytania.

Lecz co w sytuacji tekstu o dużo pokaźniejszej objętości, który był pisany z zamiarem możliwego opublikowania? Wówczas nieodzowne bywa skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego korektora, który za stosowną opłatą wyręczy autora w czasochłonnym prześwietlaniu tekstu w celu znalezienia nieprawidłowości, a także da gwarancję, że nasza twórczość nie przyniesie nam wstydu przed przyszłymi czytającymi.

Ogółem, dbałość w kwestii jakości języka tekstu winna być proporcjonalna do jego przeznaczenia tudzież objętości. Im ważniejszy i obszerniejszy jest tekst, tym lepszym pomysłem staje się skorzystanie z usług wprawnego korektora tekstów.